شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

مجازی

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

خدایا شکرت

عکس و تصویر خدایا شکرت.....

last seen time ago

عکس و تصویر

ساده که باشی

عکس و تصویر #ساده که باشی زود حل میشوی... میروند سراغ مسئله ی بعدی ...

#ساده که باشی
زود حل میشوی...

میروند سراغ مسئله ی بعدی ...

تنهایی

عکس و تصویر

love me for what i am

عکس و تصویر

زندگی

عکس و تصویر

میگذرم

عکس و تصویر

خداحافظ+دعا

http://cld12.irans3.com/dlir-s3/images-o-2017-7-14-21-500x500_1500052082373433.png?1500981746

قویترین مرد

دنیا بدون من

عکس و تصویر به نظر من،این دنیا بدونِ من بهتره


به نظر من،این دنیا بدونِ من بهتره

12345678910
last